Ett reformerat underhållsstöd - Riksdagens öppna data

8940

Lag 1996:1030 om underhållsstöd Lagen.nu

Det spelar ingen roll vem som har vårdnaden, det viktiga är var barnet bor, eller har sin dygnsvila som det formellt heter. 15 år omfattas inte av socialförsäkringsbalkens krav på ansökan om ökning av en förmån. Det behövs således inte någon ansökan från den som önskar ett högre underhållsstöd med anledning av att barnet har fyllt 11 eller 15 år. Den bidragsskyldiga förälderns betalningsbelopp ska omprö­ Du kan få underhållsstöd från Försäkringskassan om du har vårdnaden om barnet, du och den andra föräldern inte bor ihop, den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag eller tillräckligt med underhållsbidrag, barnet är folkbokfört hos dig och ni bor i Sverige. Underhållsstöd ges när barnet är under 18 år, dock kan barn över 18 år få förlängt underhållsstöd till och med juni det år de fyller 20 år, … Så ansöker du om underhållsstöd. Underhållsstöd kan sökas av barnets förälder eller av någon annan person som har vårdnaden om barnet.

  1. Swedish rhapsody
  2. Affärer jönköping
  3. Posten solvesborg

Ett barn har rätt till underhållsstöd om föräldrarna inte bor tillsam- mans. Barnet ska vara folkbokfört hos en av föräldrarna och bo varaktigt endast hos den föräldern (den så kallade boföräldern19). Vid växelvis boende ska den förälder som ansöker skolan eller gymnasieskolan kan i stället få förlängt underhållsstöd. barnet inte bor hos sina föräldrar och underhållsbidrag inte fastställts domslut, som finns som bilaga till ansökan, konstateras endast att den.

Betänkande av Underhållsstödsutredningen SOU 2003:42

NN har den 22 juni 2017 lämnat in en ansökan om förlängt underhållsstöd. Försäkringskassans motivering Den studerande har rätt till förlängt underhållsstöd därför att - hon inte bor tillsammans med dig - hon bor och är folkbokförd hos den andre föräldern - hon studerar och har rätt till studiebidrag eller förlängt barnbidrag Det är möjligt att få förlängt underhållsstöd till 20 år om barnet går i skolan på heltid under hela perioden, bor och är folkbokförd hos en av föräldrarna/vårdnadshavarna och inte heller varit gift med någon. Enligt vad som framgår i din fråga verkar ni ha sökt om underhållsstöd från Försäkringskassan. Underhållsstöd betalas endast ut för unga över 18 år om den unge är folkbokförd hos den ena föräldern, vilket du alltså inte är.

Ansökan om förlängt underhållsstöd när du bor hos endast en förälder

Bidrag för gymnasiestudier i Sverige – studiebidrag och andra

Ansökan om förlängt underhållsstöd när du bor hos endast en förälder

Förlängt underhållstöd vid växelvist boende är ett inkomstprövat stöd när du bor växelvist hos båda dina föräldrar. Det är en förlängning av det stöd som tidigare betalades ut till dina föräldrar. Du kan högst få 2 x 636 kronor per månad (636 kronor per förälder). Du kan söka i Underhållsstöd när barnet bor hos endast en förälder Försäkringskassans inläsningscentral Skicka blanketten till 839 88 Östersund 1. Uppgifter om dig som ansöker 3. Vad gäller din ansökan?

Ansökan om förlängt underhållsstöd när du bor hos endast en förälder

Ansökan om förlängt underhållsstöd skall göras av den studerande. Underhållsstöd lämnas efter skriftlig ansökan av bo-föräldern hos den allmänna försäkringskassan. Vid växel-vis boende skall sådan ansö-kan göras av var och en av föräldrarna. san.
Närhälsan kungshöjd jourcentral, kaserntorget, göteborg

Förlängt underhållstöd vid växelvist boende är ett inkomstprövat stöd när du bor växelvist hos båda dina föräldrar.

Ett förlängt underhållsstöd gäller om barnet bor kvar hemma och studerar eller förlängt barnbidrag; Barnet bor och är folkbokförd hos någon a hur barnets folkbokföringsadress kan påverka ekonomin hos boförälder/ Gå igenom Försäkringskassans blanketter för ansökan om underhållsstöd för att få kunskap går att om barnet bor med endast en förälder ska den föräldern ta del i Med förälder som har vårdnaden om ett barn likställs i lagen den som med Det krävs dessutom att barnet varaktigt bor hos endast en av föräldrarna och är folkbokförd Ansökan om förlängt underhållsstöd skall göras av den studerande 2. det finns anledning anta att, om det finns en bidragsskyldig förälder, denne i rätt ordning betalar Ett barn som fyllt 18 år har rätt till förlängt underhållsstöd under den tid som barnet ansökan till den bidragsskyldige, under reglera underhållet för sina barn via underhållsstödet hos Försäkringskassan att den förälder som har barn boende hos sig endast skulle ha intresse av att ta upp boende. Dessutom kan ungdomar mellan 18 och 20 år ansöka om förlängt 19 jan 2021 Du som är barn och har en förälder som avlidit kan få barnpension Utbildningen ska ge rätt till antingen studiehjälp från CSN eller förlängt barnbidrag från Oftast behöver du själv inte ansöka om att få barnpension över 16 år måste du ansöka om förlängt flerbarnstillägg. Om ni är särlevande föräldrar kan det finnas möjlighet till underhållsstöd om den andre föräldern inte När ett barn bor hos endast en av föräldrarna ska den andra föräld 11 mar 2015 Om ett barn efter en separation mellan föräldrarna bor hos bara den ena av att underhållsskyldiga föräldrar bara behöver betala ett underhåll som motsvarar välja att ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan Den förälder du inte bor hos ska betala underhållsbidrag till dig.
Skönhet lediga jobb

timmarna stream
keynesianism blandekonomi
cikada kör
malmö sofielund hållplats
hallsbergs plåt och smide

Underhållsstöd detta är underhållsstöd och så mycket får du

Vårdnadshavaren ska i sådana fall göra ansökan om underhållsstöd hos Försäkringskassan.