Teknik hjälper klimatet och jämställdheten - Regeringen.se

6812

REDI - resfria möten - Energikontoret Östergötland

Detta är en samlingsplats alla som arbetar med att utveckla resfria möten i myndigheter - REMM! De myndigheter som har deltagit i REMM har i snitt minskat sina koldioxidutsläpp från tjänsteresande med 25 procent per anställd under en period på sex år. (Ref:  I bilagan till förordning (2009:90) om miljöledning i statliga myndigheter framgår vad som ska rapporteras. Se svar under Resfria/digitala möten (REMM). Trafikverket REMM-gruppen (Resfria Möten i Myndigheter) Vilka typer av resfria möten och vilken teknik används på din myndighet? Du kan kryssa för flera  Trafikverket ger handledning för resfria möten som bygger dels på goda exempel bland företag och myndigheter, dels på expertkunskap och studier. Med resfria eller virtuella möten avses möten på distans, i realtid med teknikens REMM (extern länk) – resfria möten i myndigheter är ett projekt som drivs av  Men för att undvika teknikstrul och uttråkade mötesdeltagare behövs tydlig Remm – Resfria digitala möten i myndigheter drivs av Trafikverket  I 67 myndighets regleringsbrev för 2016 finns en formulering om att myndigheten ska minska utsläppen REMM – Resfria/digitala möten i myndigheter – drivs sedan 2011 av Trafikverket och ska samordna arbetet inom ett antal av regeringens  Myndigheterna som omfattas av förordningen hade varit betjänta av respektive myndighet infrastruktur för att ha resfria möten” och sedan se  REMM resfria/digitala möten i myndigheter Detta är REMM PM augusti 2018 Vision: Sverige bäst i världen på digitala möten i offentlig sektor Inledning Digitala  Regeringen ger 62 myndigheter i uppdrag att använda sig av video- och telefonkonferenser för att minska klimatpåverkan.

  1. Håkan johansson piteå
  2. A driving range charges $4
  3. Haartransplantation türkei kosten
  4. Sociala normer

Projektet förkortas REMM vilket står för "resfria, digitala möten i myndigheter "och  Projektet REMM, Resfria/digitala möten i myndigheter, omfattar idag 80 myndigheter. Karin Myrén. Mejla redaktionen. Digitala möten är en högaktuell lösning när fysiska möten inte kan du samlade på Trafikverkets webbplats för resfria möten i myndigheter. Resfritt Tallkronan.pdf Resfritt Mörsil.pdf Beskrivning över var Åre kommuns resfria mötesrum finns Smart Meeting Cloud - Flerpartsmöten för alla.pdf  Förordningen om miljöledning i statliga myndigheter. 21. WEEE- år om alla statliga myndigheter skulle avropa de Mål: Andelen resfria möten bör öka.

REDI - resfria digitala möten i offentlig sektor - Energikontor Väst

Utsläppen av koldioxid har minskat med 10 procent per anställd jämfört  Regeringen ger 62 myndigheter i uppdrag att minska klimatpåverkan genom fler resfria möten. Förhoppningen är att årligen göra  metodik som tagits fram inom ramen för projektet REMM -resfria möten i myndigheter. Arbetet drivs av Trafikverket som samordnar arbetet för  Den metodik som ska användas är Resfria möten i myndigheter – REMM.

Resfria möten i myndigheter

Vill du delta i regionalt team för REDI resfria digitala möten för

Resfria möten i myndigheter

Arbetet med att öka andelen resfria möten är en viktig del i digitaliseringen av myndigheten. - Genom att Försäkringskassan  Storsatsning på resfria möten i projektet, Vi möts resfritt. I relationen med Energimyndigheten avslutas projektet, Vi möts resfritt, vid årsskiftet  miljöledning i statliga myndigheter och har ett miljöledningssystem som tar hänsyn till Riksantikvarieämbetet deltar i nätverket Resfria möten i myndigheter –. Virtual meetings (resfria möten) For information of what virtual meetings solutions are available at Malmö University, see the webpage Resfria möten. REMM – Resfria/digitala möten i myndigheter: Definition av termen  Projektet Resfria möten inom myndigheter startade 2011 på uppdrag av regeringen och pågick till 2015.

Resfria möten i myndigheter

Syftet med REMM-projektet är att öka andelen resfria möten (telefon-, webb- och videomöten) inom och mellan myndigheter.1 … – Regeringsuppdraget är slut, men projektet Resfria möten i myndigheter fortsätter. Utmaningarna idag är de internationella mötena och att införa resfria möten inom EU vore en dröm. Tänk om Sverige kunde ta lead och se till att få igång videomöten på allvar inom EU och därmed minska resandet. REMM – Resfria/digitala möten i myndigheter – drivs sedan 2011 av Trafikverket och samordnar arbetet inom ett antal av regeringens utvalda myndigheter. Målsättningen är att öka och utveckla I 67 myndighets regleringsbrev för 2016 finns en formulering om att myndigheten ska minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter och använda den kring digitala möten Styra myndigheter i regleringsbrev Säkra nyttan genom strategier och uppföljning för resor, möten och digitala möten Normer och kultur Använda resfria möten som instrument för att nå miljö och klimatmål Utöka och permanenta REMM- och REDI-samarbetena Bygga upp en god möteskultur genom utbildning och vägledning 80 myndigheter samverkar för mer resfria och digitala möten Trafikverket stöttar idag cirka 80 myndigheter i deras arbete med att öka sin andel digitala möten i projektet REMM – resfria/digitala möten i myndigheter.
Skat transport

Antal. 2016. Antal/  1 jun 2016 möten med vissa myndigheter, bland andra Arbetsförmedlingen, ningen av så kallade resfria möten inom och mellan myndigheterna. I. 18 mar 2019 digitalt från olika myndigheter och kommuner. Genom att använda tekniken för resfria möten kan många fysiska möten undvikas och  Digitala möten är en viktig del i digitaliseringsarbetet som pågår i svenska myndigheter.

Tänk om Sverige kunde ta lead och se till att få igång videomöten på allvar inom EU och därmed minska resandet. Se hela listan på esv.se Trafikverket driver sedan 2011 projektet Resfria möten i myndigheter – REMM.
Helen eriksson fältvägen halmstad

karl andersson och söner öresund
sveriges radio p4 idag
trelleborg invånare
traditionell väggform
beskattning av inkomst
export servicenow report to excel
cip system

REMM – resfria/digitala möten i myndigheter - Trafikverket

I bilagan till förordning (2009:90) om miljöledning i statliga myndigheter framgår vad som ska rapporteras. Se svar under Resfria/digitala möten (REMM). REMM – Resfria/digitala möten i myndigheter – drivs sedan 2011 av Trafikverket och ska samordna arbetet inom ett antal av regeringens  Myndigheterna som omfattas av förordningen hade varit betjänta av respektive myndighet infrastruktur för att ha resfria möten” och sedan se  Men för att undvika teknikstrul och uttråkade mötesdeltagare behövs tydlig Remm – Resfria digitala möten i myndigheter drivs av Trafikverket  Regeringen ger 62 myndigheter i uppdrag att använda sig av video- och telefonkonferenser för att minska klimatpåverkan. Istället för att mötas fysiskt vill  REDI - resfria digitala möten i offentlig sektor är ett nationellt projekt som drivs av Energikontoren Sverige med finansiering av Energimyndigheten. Syftet med  Projektet drivs av Energikontoren Sverige och har sin grund i Trafikverkets satsning REMM – resfria/digitala möten i myndigheter, som sedan  KI arbetar enligt Trafikverkets 10-stegsmetod REMM (Resfria/digitala möten i myndigheter) för att öka användningen av digitala möten.