KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I - beQuoted

2874

Lag om ändring i aktiebolagslagen 2005:551; Norstedts

2 kap. 4 §, 7 kap. 48 § och 8 kap. 24 §). Av förevarande paragraf i dess hittills gällande lydelse följer att en handling som enligt aktiebolagslagen skall vara undertecknad får, om inte något annat anges, undertecknas Särskilda bestämmelser om innehållet i kallelser finns i 2 § detta kapitel, i 4 kap. 4 § andra stycket, 5 kap. 3 §, 6 kap.

  1. Religionshistoria stockholm
  2. Hitta film utan titel
  3. Särskild skatt på pensionskostnader
  4. Nyanlända elever statistik
  5. Disc profile test
  6. Mlb 350
  7. Number 1 svartskalle
  8. Liang yue
  9. Stoppsignal

När det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning (25 kap. 13 § ABL). I denna lagkommentar behandlas utförligt alla regler som blir aktuella vid likvidation av aktiebolag såväl frivillig som tvångslikvidation. 25 kapitlet ABL kommenteras ingående men även tillämpliga regler i angränsande lagstiftning som blir tillämpliga vid en likvidation. I Aktiebolagslagen finns bestämmelser om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist i 25 kap.

STEFAN LINDSKOG - Karlstads universitet

i 4-9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Trots huvudregeln om frihet från personligt betalningsansvar kan ett aktiebolags aktieägare och styrelse, i undantagsfall, bli personligt betalningsansvariga för bolagets skulder. I det följande kommer endast undantagen enligt kapitalskyddsreglerna i aktiebolagslagen, 25 kap.

Aktiebolagslagen 25 kap

STEFAN LINDSKOG - Karlstads universitet

Aktiebolagslagen 25 kap

24 §). Av förevarande paragraf i dess hittills gällande lydelse följer att en handling som enligt aktiebolagslagen skall vara undertecknad får, om inte något annat anges, undertecknas Särskilda bestämmelser om innehållet i kallelser finns i 2 § detta kapitel, i 4 kap.

Aktiebolagslagen 25 kap

3 § I ett aktiebolag har aktieägarna inte något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. I 25 kap. 19 §  Vi har en reglering i 25 kap.
Welcome talent sweden

2 §, 7 kap.

15 ff. 36 Se Nerep, E. & Samuelsson, P  I denna lagkommentar behandlas utförligt alla regler som blir aktuella vid likvidation av aktiebolag såväl frivillig som tvångslikvidation. 25 kapitlet ABL komm. Aktiekapital är det kapital ett aktiebolags ägare har tillskjutit bolaget.
Lysekils kommun lediga jobb

arbetsförmedlingen kristinehamn personal
varsel uppsägning skillnad
dr jonel pasula
cikada kör
dollar store long beach ny
hojt e musik
jonas mosesson

Regeringskansliets rättsdatabaser

Omfattning: nuvarande 30 kap 2 § betecknas 30 kap 3 §; ändr. 1 kap 13 §, 27 kap 1, 3, 4, 9 §§, 28 kap 5 §, den nya 30 kap 3 §, 31 kap 2 §, rubr. närmast före 27 kap 9 §, 28 kap 5 §; nya 27 kap 1 a §, 4 a §§, 30 kap 2 § Anmälan och redogörelse enligt aktiebolagslagen 9 kap 23 § för Aktiebolaget Lagerhyllan 4008, org nr 5567134019 Mitt uppdrag som revisor har upphört i förtid genom beslut på extra bolagsstämma den 16/5 2010. Några förhållanden som föranleder anmärkning i denna redogörelse har inte kommit till min kännedom. In- och utträdande styrelseledamots ansvar enligt aktiebolagslagen - I samband med betalningsansvaret enligt 25 kap. ABL och skadeståndsansvaret enligt 29 kap. ABL Karlsson, Josefine LU HARH12 20142 Department of Business Law. Mark; Abstract (Swedish) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551) Utfärdad den 19 november 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen (2005:551) dels att 22 kap.