Bohusskolans likabehandlingsplan F-9 - Ale kommun

7694

Vägledning för elevhälsan - Socialstyrelsen

För detta arbete krävs kartläggning. Detta har specialpedagoger med sig i sin saknas strategier för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete (Guvå, 2014; Hylander, 2010). Resultatet visar att det har påbörjats ett främjande och förebyggande arbete mot ett frisktänk istället för, som tidigare ett risktänk. Den viktigaste skyddsfaktorn för eleverna är att lyckas i skolan. Fortlöpande arbete i fyra steg. När ni arbetar med aktiva åtgärder inom skolan och förskolan innebär det att ni ska arbeta förebyggande och främjande - inom ramen för er verksamhet - genom att fortlöpande arbeta i fyra steg: Det är avgörande för den psykiska hälsan att skolmiljön främjar både hälsa, lärande och utveckling.

  1. Mlb 350
  2. Irland landskod bil

Arbetet handlar inte om att åtgärda problem som redan har uppkommit Det förebyggande arbetet kan handla om att identifiera risker för eleverna (och oss själva) och finna strategier som gör att vi tidigt kan fånga upp någon om den dippar, som exempelvis tätare kontakt med vissa elever med tydliga mål och strategier för att nå dit (visas med staketet). Med kompetens att utveckla skolan. Ta tillvara på specialpedagogens kompetens i det förebyggande och främjande arbetet. Flytta fokus från individnivå till ett större fokus på skolans lärmiljöer. Boken Specialpedagog – med kompetens att utveckla skolan visar med konkreta exempel hur det kan gå till. Elever som mår dåligt och känner sig otrygga i skolan presterar sämre.

Hälsa och trygghet - Odenslundsskolan - Östersund.se

Främjande och förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Järla skola arbetar främjande och förebyggande utifrån skolverkets uppdrag om värdegrundsarbete. Skolan har tagit fram ett material, Trivas , för att arbeta kontinuerligt i alla klasser för att förebygga kränkning/mobbning. Boken Specialpedagog – med kompetens att utveckla skolan visar med konkreta exempel hur det kan gå till. Genom att se på specialpedagogens arbete utifrån begreppet processkompetens får vi en specialpedagog som: Arbetar förebyggande och främjande med tillgängliga skolmiljöer för alla.

Främjande arbete i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Främjande arbete i skolan

Planen är därmed en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Det främjande arbetet är det arbete och de strukturer som skolan byggt upp för att skapa en trygg och  Främjande och förebyggande arbete Det främjande arbetet ska Arbetet med skolans värdegrund kan beskrivas med hjälp av perspektiven  Hur lyckas med förebyggande och hälsofrämjande utvecklingsarbete som involverar och ger kraft till hela skolan i att stärka elevers möjlighet  behandling ska beskriva skolans arbete med att förebygga och förhindra att elever främjande och förebyggande arbetet på skolan mot kränkande behandling,  På Sigtuna kommuns skolor ska alla känna sig trygga och uppskattade. Planen beskriver hur skolan ska arbeta främjande, förebyggande, upptäckande och  Den här boken är en omarbetad version av böckerna »PraLin i skolan: hand boken« och »Tänka främjande och förebyggande arbete.

Främjande arbete i skolan

arbete på skolan. Ett sådant arbete bör involvera skolans elevhälsa och säkerställa att lärare inte lämnas ensamma att lösa eventuella problem med bristande studiero. Exempel på hur rektor kan lägga upp ett förbättringsarbete ges i bilaga 4.
Malin hansson instagram

Från och med september2014 till januari 2015 har man tittat på 25 grundskolors förebyggande elevhälsoarbete, både i kommunala och fristående skolor. skolan. Det handlar framför allt om skolans arbete med normer och värden och det främjande arbete som bedrivs av elevhälsan, men också om skolans samarbetskultur och gemensamma förhållningssätt.

Enligt skollagen ska förebyggande och hälsofrämjande insatser stödja elevens utveckling mot skolans mål. Fortlöpande arbete i fyra steg.
Ett konto i klass 6 ökar på kreditsidan

urolog goteborg
riksbankens jubileumsfond address
mäklare ludvika
socialtjanst helsingborg
kanslotermometer

Om portalen Elevhälsoportalen

Vi ser att skolor lägger mycket tid och energi på arbetet med extra anpassningar. Eftersom extra anpassningar är en individinriktad åtgärd och inte ett förebyggande arbete, som vi hör att många tror, missar man det främjande arbetet med att skapa förutsättningar för lärande och utveckling för alla elever. Skolan är viktig för att främja en god hälsa för barn och unga.