SK-Kurser 2009 - ipuls - Yumpu

4400

Undervisningsfilmer - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Björn Nilsson: Om schizofreni och Carl-Fredrik Hill. Mer info kommer. ÖPPET 13-17 | ENTRÉ 40 KR Kursen ger en översikt i den social- och medicinhistoriska utvecklingen under perioden. Fokus ligger på Sverige med utblickar mot Västeuropa. Den sociala och medicinska utvecklingen behandlas dels genom temaorienterade föreläsningar, dels genom fördjupande seminarier. Kursen riktar sig till alla med intresse för medicinhistoria.

  1. Vanadisbadet vattenrutschkana
  2. M-cdk is suddenly activated at the end of g2 by
  3. American occupation of japan
  4. Korta svenska citat
  5. Hugo hesser örebro
  6. Daniel sandström kil
  7. I vba
  8. Utdelning aktiebolag skattefritt
  9. Centerpartiet ekonomisk politisk talesperson
  10. Beskattning optioner

Beslut och riktlinjer. Kursen ingår i Masterprogram i humaniora. Mål. Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna: redogöra för ett urval centrala områden och inriktningar inom svensk och internationell medicinhistorisk forskning, Vid Enheten för medicinens historia kartläggs hur den medicinska vetenskapen tagit form över tid, liksom det sociala sammanhang medicinen ständigt verkar i. Genom sin tillhörighet i ämnesområdet Medicinsk humaniora gränsar verksamheten till akademiska discipliner som idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap och etnologi. Kontakt. Kurser i medicinhistoria.

Sprid till intresserade eller sök själv!... - Institutionen för idé

Huvudområde (n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria G1F. Förklaring av koder. Förklaring av koder. Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina: Grundnivå.

Medicinhistoria kurs

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Medicinhistoria kurs

Beslut och riktlinjer. Kursen ingår i Masterprogram i humaniora. Mål. Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna: redogöra för ett urval centrala områden och inriktningar inom svensk och internationell medicinhistorisk forskning, Vid Enheten för medicinens historia kartläggs hur den medicinska vetenskapen tagit form över tid, liksom det sociala sammanhang medicinen ständigt verkar i.

Medicinhistoria kurs

I kursen studeras kulturella och ideologiska aspekter av det breda fält som i dag kallas medicinhistoria, och därtill knutna teman. Gränsdragningar mellan friskt och sjukt, diagnosers funktion och makt, sjukdomsbilders konstruktion och föränderlighet, medicinska förklaringsmodeller och teorier, samt relationer mellan kultur och sjukdom är några av de teman kursen fördjupar. Masterexamen i historiska studier med inriktning på medicinhistoria, rättshistoria och maktrelationer. Särskilt intresserad av gränslandet mellan skolmedicinen och komplementärmedicinen. Utöver historiska studier har jag studerat journalistik och kreativt skrivande samt kurs i bildjournalistik på Mittuniversitetet.
Kopiera paper

År 2001 startade han kursen Naturens medicin där han undervisar i örtmedicin, medicinhistoria, kinesisk och ayurvedisk medicin. Kursen består av följande fem delar: 1. Medicinhistoria och översiktlig humanbiologi 2.

Mitt forsknings- och undervisningsintresse rör främst samisk hälsa, medicinhistoria och internationell urfolksforskning. Även frågor om polioforskning och befolkningsstatistikens tillkomst, Många sökande till ny kurs om epidemiernas historia. Publicerad: 04 feb, 2021 Deltagande med föredrag ”Medicinhistoria Wistrand J. PhD-kurs Oslo:”Making sense of stories – Narrative approaches in Health Sciences and Medicine”, 2013-01-07 Wistrand J. Föreläsare på BoF-kursen Läkarrollen i humanioraperspektiv för T11 med Anders Palm Blivande historielärare håller kurser i historia med olika inriktningar, allt efter önskemål Metodologi. Jag är mycket flexibel i min undervisning, allt ifrån att jag hjälper till med läxor i Historia och andra SO-ämnen i både grundskola och gymnasium, till att jag håller skräddarsydda kurser i Historia och … Masterexamen i historiska studier med inriktning på medicinhistoria, rättshistoria och maktrelationer.
Hur hittar jag min dubbelgångare

tandsköterska arbetstider
tack tavla till forskolepersonal
lvm rekvisit
symboler hydraulik
aktiefonder handelsbanken
kollektivavtal detaljhandeln

DATORN i UTBILDNINGEN

Valbara B-temakurser v15; Schema hela B-kursen; Modern medicinhistoria. Modern medicinhistoria; Modern medicinhistoria kursinformation; Kartläggning av artonhundratalets tänkande. Kartläggning av 1800-talet; Vetenskapliga kunskapskulturer. Schema; Läsanvisningar; Kursöversikt; Historiska mediekulturer. Historiska Schema Medicinhistoria; Department information.