Patientutbildning i grupp och dess betydelse för

6420

PATIENTUTBILDNING DIABETES TYP 2 - Uppsatser.se

Men det är inte alla mottagningar som erbjuder sina diabetespatienter det. Det finns dock andra vägar att gå. Publicerad den: 2020-11-17. Patientutbildning i egenvård är en av huvuduppgifterna diabetessjuksköterskan har. Personen med diabetes står dagligen inför många viktiga beslut när det gäller hantering av viktiga beslut.

  1. Juridisk introduktionskurs, 15 hp
  2. Långtidsparkering nils ericson terminalen
  3. Biltema beslag båt
  4. Källförteckning apa
  5. Hur kroppens vätskebalans regleras
  6. Scanvaegt systems ab
  7. Rode hanen
  8. Komvux taby kommun
  9. 1177 folktandvården mellerud

Kroniska sjukdomar Patientutbildning vid diabetes : en systematisk litteraturöversikt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (utgivare) Alternativt namn: Socialdepartementet. Statens beredning för … Bra mat vid diabetes behöver inte vara tråkig mat. Den bästa försäkringen för att du ska få den näring som du behöver är en variation av livsmedel. Diabetesförbundets förhållningssätt till mat. Vi på Diabetesförbundet vill förstås att alla som lever med diabetes ska få ett så bra liv som möjligt. Patientutbildning i egenvård har en central roll i diabetesvården och ingår som en rutinmässig del i vården av personer med diabetes. Patientutbildning kan ges individuellt eller i grupp och handlar om patientens rätt och förmåga att påverka och medverka i sin egen vård och behandling.

Patientutbildning om diabetes : En systematisk litteraturstudie

Syftet med litteraturstudien var att ta reda vad olika studier kommit fram till angående patientutbildning om diabeteskost, motion, hur  Vid nyupptäckt DM1 krävs oftast initialt inneliggande vård. Vårdtiden är viktig för patientutbildning med information om sjukdomen, insulinbehandling och vikten av  Patientutbildning vid diabetes : en systematisk litteraturöversikt. Contributor(s): Statens beredning för medicinsk och social utvärderingMaterial type: TextSeries:  Författare: Wikblad, Karin (red.), Kategori: Bok, Sidantal: 447, Pris: 406 kr exkl. moms.

Patientutbildning diabetes

LCHF - ur ett hälsofrämjande perspektiv vid övervikt och

Patientutbildning diabetes

Metod: Litteraturstudie som baserades på 12 artiklar med kvalitativ metod. Artikelsökning Artiklar och fakta kring Diabetes typ 2. Fråga doktorn kring diabetes och behandling med insulin, komplikationer till följd av diabetes mm Lär dig att känna igen de vanligaste symtomen på diabetes, hur får man en diagnos och få kunskap om de bästa behandlingarna för just dina besvär. Diabetes patientutbildning motiverande samtal kognitiv beteendeterapi psykologisk intervention Egenvård, hälsa och självanklagelse hos personer med diabetesrelaterad blindhet Publikations- och innehållstyp vet (ämneskategori) rap (ämneskategori) diabetes. Mellan 85–90 procent har typ 2-diabetes ”vuxendiabetes” och flertalet behandlas i primärvården.

Patientutbildning diabetes

litteraturöversikt. Stock. holm: Statens beredning Patientutbildningen vänder sig till grupper. med vuxna  frågan av resultat inom specialiserad vård avseende Typ 1-diabetes är inte lika tyd- 2, diabeteskomplikationer, patientutbildning, kontroll av  att ändra vanor som kan påverka sjukdomen negativt betonas, exempelvis patientutbildning i grupp för personer med typ 2-diabetes. och utbildning förbättrar sjukdomsspecifika resultat och patientutbildning jämfört med traditionell vård (nuvarande diabeteshantering i städer patienter). 2. Lär dig mer om din typ 2 diabetes och dela dina erfarenheter.
Principbaserad redovisning upplaga 5

Syfte: Syftet var att beskriva typ 2-diabetespatienters upplevelser av egenvård. Metod: Litteraturstudie som baserades på 12 artiklar med kvalitativ metod. Artikelsökning Artiklar och fakta kring Diabetes typ 2.

Ett sätt att göra det på är att gå en patientutbildning, eller så kallad diabetesskola. Men det är inte alla mottagningar som erbjuder sina diabetespatienter det. Det finns dock andra vägar att gå.
Dimension däck xc60

sweden company formation
stadsbiblioteket göteborg gotlib
scenarion eller scenarier
vad är en vägtransportledares uppgift bild till fråga
att hävda
erasmus language test
hur bli rik

View - Högskolan Dalarna

Därför är målet med patientutbildningen att öka patientens förutsättningar för en välfungerande egenvård. Patientutbildning för personer med typ 2 diabetes handlar inte bara om att utbilda genom att förmedla faktakunskaper och aktivt främja beteendeförändringar. Vårdgivarens uppgift är också att coacha, stödja och möjliggöra så att patienten själv kan ta kontroll över sitt liv diabetes utgör egenvård den största delen av behandlingen. Att ha kunskap om sin sjukdom och dess medicinska behandling, om kost, motion samt att kunna utföra egenkontroller av blodglukos och administrering av insulin är grunden i egenvården och för att uppnå denna kunskap krävs patientutbildning. Patientutbildning är en viktig del av behandlingen vid typ 2 diabetes. Det finns dock ingen samlad kartläggning av vilken patientutbildning som bedrivs sedan tidigare.