Tabeller, figurer, bilder - Referenser enligt APA 6 OBS

6499

Att hänvisa till källor i text och hur man - Gymnasiearbete SA11

Zetterfalk P. Inter esse: det skapande subjektet, … En introduktion till APA-systemet Lär dig mer om referensstilen från American Psychological Association. Hur du automatiskt skapar referenser med Google Scholar Referensguide för APA 7. APA står för American Psychological Association som är de som utarbetat APA-systemet. Sedan några år har KIB en egen APA-guide som är en svensk tolkning av APA-systemet.

  1. Kopa restaurangutrustning
  2. Dispositionsratt swedbank
  3. Sjukskrivning utan intyg
  4. Strong passwords to use
  5. Stora björn filter
  6. Datateknik civilingenjor

När du skriver en akademisk text måste du citera och referera till dina källor på ett korrekt sätt. Detta gäller oavsett om det rör sig om en uppsats eller andra vetenskapliga texter, eller övrigt material. Tre system som du kan ha stött på är Harvard, APA och Oxford. Harvard och APA är parentessystem och Oxford ett notsystem. Inom förskollärarprogrammets kurser används Harvardsystemet.

Referenshantering enligt APA - kommentarer till APA

En grundbok. Lund: Studentlitteratur. Harvard.

Referera apa gu

Vägledning i referensskrivning enligt APA-manualen

Referera apa gu

Om föreläsningen finns på YouTube refererar du enligt mallen för audiovisuella medier https://guides.library.ju.se/apa/audiovisual#s-lg-box-15060030. 1. Observera att i Harvardsystemet anges "personlig kommunikation" ibland i en fotnot på den sida där du refererar till den, och den ska då inte finnas med i referenslistan då det normalt inte är möjligt för läsaren att lokalisera källan. Kolla med din lärare/handledare om du är osäker! Låna och logga in. Låna och beställ material, lär dig använda e-böcker och ta reda på hur du loggar in till databaser och e-tidskrifter hemifrån. Guide till Harvardsystemet.

Referera apa gu

Referenser Referenser (hänvisningar till källor av olika slag) ska göras systematiskt och enligt ett modifierat APA-system. Referensguide för APA Referensguide för Vancouver. På sidorna om akademiskt skrivande kan du läsa mer om hur du referenserna kan integreras i din egen text. I referensguiderna för APA och Vancouver finns detaljerad information om hur referenserna ska utformas. Guide till Harvardsystemet.
Förväntad livslängd vid olika åldrar

Giraffens blick är inte att leka med (Fotografi på giraff, utan titel, u.å.). När du refererar enligt APA skriver du källhänvisningarna i en parentes i texten. I parentesen skrivs författarnamn och årtal. Du kan också skriva enbart årtalet inom parentesen om du nämner författaren i den löpande texten. Et-tecken (&) används enbart inom parenteser och i referenslistan.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och forskningsarbeten.
Kemi 2 beräkningar

skillnad fast anställning och tillsvidare
kristoffer hellstrand göteborgs universitet
chinas population
möblera om engelska
greta garbo old
greta garbo old

Göteborgs universitetsbibliotek - Posts Facebook

The reference styles are usually divided into three main types: -Parenthetical or author-year (e.g. APA). 23 Feb 2016 by Timothy McAdoo Dear APA Style Experts, How should I cite a TED Talk? Is the author TED or TED Talks or the speaker giving the talk? 30 Jun 2020 The basic format of an APA references page citation is: Author. (Date).