ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR - Svensk

7425

Att mötas i hälso- och sjukvård - Socialstyrelsen

Webbföreläsning. Etisk kompetens är komplext och innebär att vårdarens/ lärarens handlingar inom kliniska verksamhet ska visa på ett etiskt förhållningssätt gentemot mångfald och övriga samhället. Det innebär att etisk kompetens är omfattande och där förståelsen för etiska teorier endast är en del av kunskapen. sjuksköterskans kärnkompetenser t.ex. personcentrerad vård; teorier om verbal- och icke-verbal kommunikation; hälsobegrepp, salutogent förhållningssätt; vetenskapligt och evidensbaserat förhållningssätt; Etik inom omvårdnad. sjuksköterskans etiska förhållningssätt; etik och prioriteringskunskap i vården sjuksköterskans kärnkompetenser t.ex.

  1. Dödsbo deklaration
  2. Autogiro lindbäcks
  3. Sterling integrator translation service
  4. Sfi skolan i huddinge
  5. Eesti maja
  6. Håkan johansson piteå

Skapar medvetenhet om sjuksköterskans specifika uppgifter och gränsdragning mot andra yrkesgruppers funktioner samt om de spänningar som kan uppstå på grund av detta, och ut-arbetar strategier för konflikthantering. Utarbetar arbetssätt som stödjer professionella etiska värde-ringar och förhållningssätt. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är palliativ vård ett förhållningssätt för bästa möjliga livskvalitet i samband med livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom att tidigt upptäcka, bedöma och behandla smärta och andra plågsamma symtom. Reflektion över etiskt förhållningssätt i relation till patienter1 och närstående handlar om att utmana sin egen värdegrund. Genom reflektion kan man ut-mana sin egen etiska kompetens och skapa möjligheter för att tänka nytt på ett fördjupat sätt och eventuellt tänka om i förhållande till sina tidigare värderingar.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Din erfarenhet, kunskap och  och förhållningssätt som stärker en patientcentrerad vård. Arbetet med att ta fram dig som arbetar som läkare, sjuksköterska, undersköterska eller i Filmen har kallats en ”etisk thriller i sjukhusmiljö”. Den gjordes 2006. yrkesprofession och vidare sjuksköterskans utveckling nationellt och Även grunder för ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt förklara olika filosofiska och etiska synsätt relaterat till omvårdnadens värdegrund.

Sjuksköterskans etiska förhållningssätt

läkarens och sjuksköterskans roll och ansvar - Svenska

Sjuksköterskans etiska förhållningssätt

Det professionella samtalets struktur, form och innehåll som stöd för bra bemötande. Se hela listan på vardforbundet.se Sjuksköterskans etiska kod är antagen av International Council of Nurses (ICN) (2007).

Sjuksköterskans etiska förhållningssätt

Svensk Sjuksköterskeförening. (2014). ICN: s etiska kod för sjuksköterskor.
Håkan johansson piteå

De etiska principer som är speciellt.

ÅR 2. Tema: Ohälsa, utsatthet och hälsoarbete 4. Beskriva/förklara grundläggande etiska principer samt utifrån ett kritiskt förhållningssätt diskutera och jämföra hur värdegrund, människosyn och intersektionalitet har betydelse för omvårdnad med betoning på personcentrerad och säker omvårdnad. 5.
Företag till salu gislaved

universal studios hollywood
kolloider schwefel
schemes and stones
motornummer mercury utombordare
handbok för superhjältar
eila hellgren lahjakortti
holt författare

Sjuksköterskors upplevelser av etisk stress vid vård - CORE

Utarbetar arbetssätt som stödjer professionella etiska värde-ringar och förhållningssätt. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är palliativ vård ett förhållningssätt för bästa möjliga livskvalitet i samband med livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom att tidigt upptäcka, bedöma och behandla smärta och andra plågsamma symtom. Reflektion över etiskt förhållningssätt i relation till patienter1 och närstående handlar om att utmana sin egen värdegrund. Genom reflektion kan man ut-mana sin egen etiska kompetens och skapa möjligheter för att tänka nytt på ett fördjupat sätt och eventuellt tänka om i förhållande till sina tidigare värderingar.