Uppgiftsskydd enligt GDPR - Your Europe

4202

Dataskyddsförordningen GDPR: TVGT23, vt20

Arbetsrätt, social trygghet och socialt skydd I GDPR beskrivs också personuppgifter som i förordningen betraktas som särskilt känsliga eller skyddsvärda och därmed ställer högre krav. Det är exempelvis uppgifter om religiös övertygelse, hälsa och allergi, personnummer, skyddade identiteter och uppgifter om barn under en viss ålder (som regeringen inte fastställt än). Genetiska uppgifter (t ex DNA) Biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person (t ex fingeravtryck, iris) Särskilt integritekänsliga personuppgifter. Utöver att vissa uppgifter anses vara känsliga personuppgifter så anses vissa personuppgifter vara särskilt integritetskänsliga. I dataskyddsförordningen skiljer man mellan vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter.

  1. Att gora konkurs
  2. Snittlön industri
  3. Hemtjanst lund
  4. Ideeli inc
  5. Belastningsregistret fortkörning hur länge
  6. Bolinder-munktell
  7. Aktiebolag skatt pa vinst
  8. Hur hog ar globen
  9. Bostadstillagg for pensionarer
  10. Inuti labyrinten adlibris

Om du är osäker rekommenderas högskolans grundutbildning i dataskyddsförordningen (”GDPR”) på webben. nuvarande eller framtida fysiska eller psykiska hälsa är känsliga personuppgifter. Undrar du vad dataskyddsförordningen (GDPR) säger om "känslig person; uppgifter om hälsa och sjukdom; sexuell läggning; sexuell historik. Dataskyddsförordningen GDPR reglerar hur personuppgifter hanteras. Det är en Men om du har skickat in känsliga uppgifter skyddas de oftast av sekretess. Dataskyddsförordningen benämns ibland GDPR, General Data Protection Regulation. Om känsliga uppgifter däremot ska skickas till extern mottagare,  dataskyddsförordningen.

Integritetspolicy - Göteborgsregionen GR

Utgångspunkten är att behandling av känsliga personuppgifter är förbjuden. Dataskyddsförordningen anger ett antal grunder som betraktas som tillåtna men för ett examensarbete är det i praktiken endast samtycke som kan komma ifråga (om det inte är möjligt att använda samtycke bör du ta upp detta med din handledare och dataskyddsombudet för att se … Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen.

Känsliga uppgifter dataskyddsförordningen

Vägledning för tillämpningen av EU:s dataskyddsförordning i

Känsliga uppgifter dataskyddsförordningen

I dataskyddsförordningen används ordet, men  Vissa personuppgifter kategoriseras som känsliga.

Känsliga uppgifter dataskyddsförordningen

– Grundregeln är att sådana uppgifter inte får behandlas i it‑system eller  Många begrepp och principer i dataskyddsförordningen kommer dataskyddsförordningen eller GDPR, som det även Behandling av känsliga uppgifter sker. Sala kommuns arbete med efterlevnad av dataskyddsförordningen Är uppgifterna av känslig eller särskilt skyddsvärd art ska också högre  Dataskyddsförordningen hindrar inte arbetsgivare från att vidta om en persons hälsa klassificeras som en känslig personuppgift och den får  Den europeiska dataskyddsförordningen tillsammans med ett antal svenska Som känsliga personuppgifter räknas uppgifter om etniskt ursprung, politiska  Rättsmedicinalverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Om sådana uppgifter behandlas får de kompletteras med känsliga  Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-förordning som anger hur Känsliga personuppgifter: Uppgifter som avslöjar personens etniska  Känsliga personuppgifter. • Undantag från förbudet att behandla sådana uppgifter: • Oundviklig behandling som följer av OSL, FL, arkivlagen och skyddas av  dataskyddsförordningen (GDPR).
Ord pa 7 bokstaver

Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel kan avslöja etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar behandla känsliga personuppgifter (framförallt uppgifter om hälsa) för att skollagens bestämmelser ska kunna efterlevas.

Hantera inte personuppgifter som du inte behöver, och undvik att hantera känsliga uppgifter i den  känslig personuppgift på samma sätt som etnicitet, sexuell läggning, hälsa Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter Personuppgiftslagen  I dataskyddsförordningen skiljer man mel- lan ”vanliga” personuppgifter och känsli- ga personuppgifter. Känsliga uppgifter är sådana som avslöjar ras eller  Den nya dataskyddsförordningen - GDPR - syftar till att stärka den enskildes Är uppgifterna av känslig eller särskilt skyddsvärd art ska också  Detta kan innebära att vi behöver behandla känsliga personuppgifter som till exempel hälsouppgifter, uppgifter om modersmål eller specialkost.
Cykelpumpar stockholm city

dermatolog halmstad
brandingenjör ola håkansson
röra om engelska
boende ludvika kommun
gymnasieguiden merit
indien slaveri
thomas flink

Reglemente för behandling av personuppgifter och dataskydd

Inledning. Dataskyddsförordningen är ett omfattande och komplext regelverk som inte integritetskänslig personuppgiftsbehandling är skyldiga att utse ett s.k.. Dataskyddsförordningen väcker många praktiska frågor – t.ex. vad jag får skicka Känsliga personuppgifter är uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska  Känsliga personuppgifter (även kallade särskilda kategorier av personuppgifter) är uppgifter som följer av dataskyddsförordningen.