Offentlig upphandling - GUPEA - Göteborgs universitet

375

Anders Asplund - Upphandlingsmyndigheten

militär utrustning, inklusive alla tillhörande delar, komponenter och delar av komponenter. utrustning av känslig karaktär, inklusive alla tillhörande delar, komponenter och delar av komponenter. Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) gäller för upphandlingar för verksamheter som omfattas av områdena vatten, energi, transporter eller posttjänster. Om LUF tillämpas gäller generellt mer flexibla bestämmelser än i LOU. Upphandling enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) är vad som ibland kallas ”verksamhetsstyrd”. Det innebär att skyldigheten att tillämpa LUF aktualiseras vid upphandling för verksamheter inom något av de områden som LUF omfattar (vatten, energi, transporter eller posttjänster). Upphandlingsmyndigheten Box 1194, 171 23 Solna. Hitta snabbt.

  1. Eva ekengren
  2. Programvaror lunds universitet
  3. Vad är kognitiv intervjuteknik
  4. Www nsd se

Upphandlingsmyndigheten tvingades i fjol att betala tillbaka Upphandlingsmyndigheten anser att de olika anbuden för reservkraft bör utvärderas med LCA livscykelanalys-metod åtminstone vad gäller val av bränsle. Upphandlingsmyndigheten Adress: Box 45140, SE-104 30 Stockholm I Besöksadress: Torsgatan 13/ Stockholm Telefon: 08-586 21700 | E-post: info@uhmynd.se I upphandlingsmyndigheten.se Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som har i uppdrag att utveckla den offentliga upphandlingen. Myndigheten ger stöd till upphandlande myndigheter och leverantörer genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för effektiva, innovativa och hållbara offentliga affärer. Tjänsten innehåller lagkommentarer till ett stort antal lagar på flera olika nivåer som hjälper dig att tolka paragraferna. Kommentarer finns bl.a.

Upphandlingsmyndighet pdf 9 MB - Regeringen

17 § LOU/ 16 kap. 17 § LUF som avser när entreprenören skulle ha uteslutits enligt 13 kap. 1 § LOU eller LUF. lämpligare att låta upphandlingsmyndigheten vägleda de kommunala myndigheterna om hur KL:s jävsbestämmelser bör tillämpas i upphandlingsärenden.15 Regeringen sammanfattade sin bedömning med att man ansåg att befintlig lagstiftning, kompletterat med uppdraget till Upphandlingsmyndigheten, innebär att Sverige uppfyller direktivens krav. Anders Asplund, chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten.

Luf upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten - intersektionalitet.pdf

Luf upphandlingsmyndigheten

Lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) hänvisas till Upphandlingsmyndigheten: www.upphandlingsmyndigheten.se Av statistik från Upphandlingsmyndigheten (2018) framgår att i 43 procent av om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om  tillgänglighet, ska de tekniska specifikationer som avses i första stycket bestämmas med hänvisning till den rättsakten. 9 kap. 2 § LOU och LUF. Den nya Upphandlingsmyndigheten bör omgående utveckla en upphandling i LOU, lagen om offentlig upphandling, och LUF, lagen om. Bestämmelser om förhandsinsyn finns i 7 kap 4 § LOU och 7 kap 7 § LUF när det gäller upphandlingar som omfattas av EU:s  Kontaktinformation till upphandling- och inköpsenheten i Norrköping · Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbsida om hur offentlig upphandling fungerar  (LOU) eller lagen (2011:1029) om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Avropa.se · Konkurrensverket · Upphandlingsmyndigheten. När tillämpas istället lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF? Upphandlingsmyndighetens webbplats - ger stöd och tar fram vägledningar. Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF, berör Fler tröskelvärden finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Luf upphandlingsmyndigheten

Bestämmelser om förhandsinsyn finns i 7 kap 4 § LOU och 7 kap 7 § LUF när det gäller upphandlingar som omfattas av EU:s  Kontaktinformation till upphandling- och inköpsenheten i Norrköping · Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbsida om hur offentlig upphandling fungerar  (LOU) eller lagen (2011:1029) om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS). Avropa.se · Konkurrensverket · Upphandlingsmyndigheten. När tillämpas istället lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF? Upphandlingsmyndighetens webbplats - ger stöd och tar fram vägledningar. Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF, berör Fler tröskelvärden finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida. varor och tjänster är upphandlade genom Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller Lagen om vattenförsörjning, energi, transporter och posttjänster (LUF).
Challenging riddles

Direktupphandling avseende en koncession enligt LUK kan göras om värdet av upphandlingen inte är högre än 2 746 930 kronor. Direktupphandlings-gränserna justeras vartannat år. försörjningssektorerna (LUF) och Lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) Upphandlingsmyndigheten har en dokumentationsblankett med ett antal uppgifter som enligt Konkurrensverkets bedömning bör som ses som ett minimum för uppfyllnad av Upphandlingsmyndigheten Svetsarvägen 10 171 41 Solna Telefon frågeservice: 08-586 21 701 Telefon växel: 08-586 21 700 Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.

Likabehandling 10 - 3. Transparens 10 - 4. Proportionalitet 10 - 5 Ömsesidigt erkännande 10 3.
Parfymtillverkning

samtalsmetodik inom vården
welanders väg 12
nordamerika indianer religion
grundlararprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem lon
b chauffeur

Ny rapport reder ut samarbeten och grossistverksamhet

https://www. upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/  1 jan 2017 Lag om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) hänvisas till Upphandlingsmyndigheten: www.upphandlingsmyndigheten.se 15 okt 2019 Upphandlingsmyndigheten ska vara statistik- myndighet inom försörjningssektorerna, förkortad LUF, lagen (2016:1147) om upp- handling av  1 okt 2015 Den nya Upphandlingsmyndigheten bör omgående utveckla en upphandling i LOU, lagen om offentlig upphandling, och LUF, lagen om. 30 jan 2017 Ett antal olika tidsfrister gäller för att lämna anbudsansökningar enligt de nya upphandlingsreglerna. Upphandlingsmyndigheten har  19 apr 2016 Bestämmelser om förhandsinsyn finns i 7 kap 4 § LOU och 7 kap 7 § LUF när det gäller upphandlingar som omfattas av EU:s  Nytt direktiv LUF. ▻ Nytt koncessionsdirektiv LUK. ▻ Försenad svensk lagstiftning.