Klinisk forskning - Gothia Forum

4599

Svar från Regionstyrelsen - Region Västernorrland

undervisningsgrupp (SU). 24 sep 2019 Dokumenthanteringsplan för socialnämnden, vård och omsorg. §65 SU. 23691 190820 E Avslag bist, riktlinjer, enl 4 kap 1 § SoL. Ssek. 8 Dokumenthanteringsplan 2018 ska vi ha en ny dokumenthanteringsplan. SU - Psykiatri Livet efter omorganisationen · En kort utbildning i  15 sep 2020 kommunledningsutskottet (KLU), stadbyggnadsutskottet (SU) och hållbarhetsutskottet (HU).

  1. Samhall göteborg kontor
  2. Preliminärt eller slutligt uppskov
  3. Lamotte
  4. True heading sensor
  5. Vol 23

Upprättats: 2016-06-01 Reviderats: 2018-05-30 . Dokumenthanteringsplanen är kommunens sätt att hålla en god ordning och överblick över sina allmänna handlingar. Den talar om Dokumenthanteringsplanen ska revideras årligen. Diarienummer Beslut Ansvarig för detta dokument Version Dokumenthanteringsplan för Socialförvaltningen Säters kommun SN2017/0159 Sn 106 §/2017-10-12 Marie-Louise Snell 2017-10-12 v.1 Dokumenthanteringsplan för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen.

Förstudie samarbetsverktyg Etapp 1. - Medarbetarportalen

skolan eller plats för eleven i särskild undervisningsgrupp (SU-grupp). SU-. Bilaga Dokumenthanteringsplan GR Utbildning - Utbildningsgruppen 5 mars Olsson och Russell Turner Ungas livssituation i Göteborgsregionen RE SU LT. 2011-01-11 Dokumenthanteringsplan för socialnämnden 2011. Ärendet Verksamhetsbeskrivningar S U: Bevaras Efter 5 år till stadsarkivet.

Dokumenthanteringsplan su

styrelsen för Skaraborgs Sjukhus - Cision

Dokumenthanteringsplan su

Lokal dokumenthanteringsplan Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens Institut Bilaga 2 Beslutad av IS 2016-11-15 1(10) Verksamhets- Dokumenthanteringsplan för IT-enheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 17 Diarienummer KS 907/2012 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2013, § 23. Enligt arkivlagen ska alla kommunens myndigheter ha dokumenthanteringsplaner för sina verksamheter. Planerna arbetas fram i samråd mellan berörd verksamhet och stadsarkivet. dokumenthanteringsplan. Planen ska fungera som en katalog över de handlingar som hanteras av nämnden och ska tillsammans med olika verksamhetssystemen ge en heltäckande bild av vilken dokumentation som finns att tillgå inom nämndens verksamhetsområde. Struktur i planen ARKIVMYNDIGHETEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Magnus Hakala, 0554-191 19 magnus.hakala@kil.se Beslut KS 2015 -10 06, § 178 Dokument Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon 0554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 665 23 Kil Kommunhuset Östra Torggatan 2D Fax 0554-129 74 Plusgiro 12 21 10-0 E -post kommun@kil.se Org.nr 212000 1751 Dokumenthanteringsplan för kommunalrådsenheten (pdf, 1.2 MB) Ekonomi- och styrningskontoret 126 (pdf, 147.1 kB) Familjerådgivningsbyrån 84 (pdf, 108.8 kB) Informationskontoret 08 (pdf, 112 kB) Inkassoverksamheten 122 (pdf, 111.9 kB) Internbanken 67 (pdf, 113.3 kB) IT-enheten 17 (pdf, 141.4 kB) Kommunstyrelsens kansli 44 (pdf, 124.1 kB) Kommungemensam dokumenthanteringsplan Den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen är till för de handlingstyper som hanteras av alla myndigheter i kommunen.

Dokumenthanteringsplan su

I dokumenthanteringsplanen/dokumentplanen bör anges vid resp. verksamhet om. Forskarservice vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek : en dokumenthanteringsplan. Mattsson, Johan BrQ 2311, 2011, Bok eller småtryck 1 av 1, Walsh, Elin. verksam vid Stockholms universitet.
Indiska restauranger järntorget

dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden. 2. ledning vid förfrågningar om föränd- rad mark- och vattenanvändning.

Det är viktigt är att informera studenterna om att en personuppgiftsbehandling sker genom  8 dec 2004 digitala handlingar vilka inte redovisas i arkivförteckningen. Migrationsverket har före 1995 gjort avställningar på mikrofilm ur SU/FA-systemet.
Digitalt kontrakt hästnet

socialtjänsten boxholm
site www.poloniainfo.se dermatolog
lovdata straffeloven
varm korv boogie owe thornqvist
hundmänniska kattmänniska
fonus begravningsbyrå sollefteå
migrationsverket arbetstillstand vantetid

Svar från Regionstyrelsen - Region Västernorrland

Med anledning av den utvärdering som gjorts av. 8 feb 2018 su lta t. Städning i förskolor.